Firma Elkom provedla pro tento významný sportovní stánek Plzně kompletní dodávku systému měření a regulace pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci a to v několika etapách. Firma zajišťovala i zřízení centrálního dispečerského pracoviště vzhledem ke značně rozsáhlému systému MaR. Toto pracoviště zajistí obsluze maximální přehled o instalované technologii budovy a možnost včasného zásahu v případě poruchy.

Horní ledová plocha
Koncem roku 2003 realizovala firma Elkom kompletní dodávku MaR pro vzduchotechniku horní ledové plochy plzeňského zimního stadionu. Úspěšné dokončení výstavby nové kryté haly udělalo určitě radost široké veřejnosti, kterou je hala hojně využívána.